Higienska priporočila NIJZ

Higienska priporočila NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je na svoji spletni strani objavil priporočila za izvajanje športnih aktivnosti skladno z Odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti.

Za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, treba upoštevati splošna priporočila:

 • Pogosto si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da v bližini ni umivalnika za roke, le-te razkužimo.
 • Upoštevamo higieno kihanja in kašljanja.
 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
 • V primeru, da začutimo začetne znake okužbe dihal, si takoj nadenemo masko in prenehamo z aktivnostjo.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

Poleg navedenega NIJZ priporoča:

 • V športni objekt in na površine je treba vstopati posamezno na razdalji najmanj 1,5 oz. 2 m.
 • Ob vstopu v športni objekt si udeleženci umijejo ali razkužijo roke.
 • V zaprtih prostorih vsi (trenerji in udeleženci športnih dejavnosti) nosijo masko ves čas, razen med vadbo.
 • Poleg udeležencev naj bodo med vadbo prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno prisotne za izvedbo vadbe.
 • Vsi udeleženci naj čimprej zapustijo športni objekt in površine ter se ne zadržujejo na/v njih.
 • Udeleženci športne rekreativne dejavnosti in trenerji naj med seboj vzdržujejo medsebojno razdaljo 2 m oz. več, če gre za vrste športa s hitrimi gibi in veliko hitrostjo. V kolikor se priporočene medosebne razdalje ne spoštuje (vsaj od 1,5 oz. 2 metra v mirovanju in več metrov v gibanju), je tveganje za prenos okužbe z enega udeleženca na drugega večje.

NIJZ še priporoča, naj vsi udeleženci po končani vadbi čim prej zapustijo športni objekt, prostore pa je treba redno in učinkovito zračiti, še posebej pred začetkom in po zaključku vsake vadbe, v največji možni meri naj se jih prezračuje tudi med vadbo. 

Čistiti in razkužiti je treba tudi tuše po vsakem uporabniku ter jih stalno zračiti, v kolikor to ni možno, NIJZ odsvetuje uporabo tušev. Čistiti in razkuževati je treba tudi garderobo po vsakem uporabnikov, osebe pa naj se gibljejo tako, da bo ves čas zagotovljena priporočena medosebna razdalja. Število oseb, ki se v sanitarnih prostorih lahko hkrati zadržuje, naj bo prilagojeno velikosti prostora, priporočeno je sicer, da v prostor vstopajo osebe posamično. 

Podrobnejša navodila si pred prihodom na igrišča Pod skalco preberite na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf .

Skladno z veljavnim Odlokom je pri izvajanju športnih aktivnosti potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).